Bemutatkozás

Szia, Töreky Szilvi vagyok! Matektanár, de inkább mentor! 😊
Vegyítettem az online kurzusok világát a személyre szabott mentorálással.
Montessori pedagógia elve alapján, így önállóan dolgozhatsz, de mégsem egyedül. 
A tanítás során legfőbb célom, hogy a diákoknál beindítsam gondolkozást, hogy szinte hallható legyen, ahogy a fogaskerekek kattognak az agyukba, mikor átugrik egyik gondolatról a másikra.
De mi kell ehhez?
Elsősorban önbizalom, a matekkal szemben érzett gátlások elvetése és egy jó matematikai gondolkodási módszer kialakítása.
Ez az a két terület, ahol segíteni tudok neked.

A matekot nem lehet pusztán memorizálva megtanulni. A matekot megérteni kell. Amikor jön a feladatban egy csavar, csak akkor fogjuk tudni ezt feloldani, ha már megismertük és értjük az összefüggéseket. A csavar márpedig jönni fog. Hiszen ez a matematika lényege: a problémamegoldás. Gyakorlással megfelelő rutint szerezhetünk ahhoz, hogy már ránézésre meg tudjuk állapítani, milyen lépések vezetnek majd a megoldás felé, de amikor egy új témakörbe kezdünk, akkor teljesen természetes dolog, ha eleinte olyan lépésekre is sor kerül, amik nem vezetnek sehová. Ezektől nem megijedni kell, hanem észrevenni őket. Akárcsak egy labirintusban lennénk, itt is vissza kell lépni arra a biztos pontra, ahonnan egy új irányba tudunk továbbhaladni.

A középiskolát már matematika szakos osztályban kezdtem, ahol a tanárunk nem igazán tanított a szó klasszikus értelmében. Elmondta a szükséges információkat az adott témakörhöz és felsorolta a megoldandó feladatok sorszámát. „Gondolkozzatok!” – mondta. Mivel a témazáró dolgozat feladatai ezen feladatok közül kerültek ki, így kénytelenek voltunk önállóan gondolkozni. Természetesen, ha nagyon elakadtunk kaptunk tőle egy kis segítő löketet. Sokat fejlődtünk így, hiszen annak ellenére sem lettünk kiszolgálva, hogy egy matek szakos osztályban meg lehetett volna tenni ezt. Persze mindenkinek szüksége van több-kevesebb támogatásra, de nem jó, ha csak szűk tér marad a diákok önálló gondolkodására.

Tanulmányaimat az ELTE TTK matematika, informatika és ábrázológeometria tanári szakon folytattam. Egyetemi éveim során kezdtem el matematikát korrepetálni általános és középiskolásoknak, akikkel már akkor is jól megtaláltam a közös hangot. Öröm volt látni, ahogy a tudásomat jól átadva sok gyereknek segítségére lehettem.

Később, már gimnáziumi tanárként gyakran tapasztaltam, hogy az önálló feladatmegoldás során páran csak ülnek és várnak. Érdeklődésemre, hogy ugyan miért nem dolgoznak, azt válaszolták, hogy nem akarják összefirkálni a füzetet, majd leírják a táblára kerülő jó megoldást. De az meg mire jó? A lényeg nem az, hogy leírva meglegyen a megoldás a füzetben. Az oda vezető út a legfontosabb. Mintha edzőteremben lennénk: dolgozni kell ahhoz, hogy eredményt érjünk el. És igen, fárasztó és fáj. Kudarcok, küzdelmek kövezik a sikerhez vezető utat, amint a testedzésnél is. A tanítás során legfőbb célom, hogy a diákoknál beindítsam gondolkozást, hogy szinte hallható legyen, ahogy a fogaskerekek kattognak az agyukba, mikor átugrik egyik gondolatról a másikra.

Mi kell ehhez? Elsősorban önbizalom, a matekkal szemben érzett gátlások elvetése és egy jó matematikai gondolkodási módszer kialakítása.

Ez az a két terület, ahol segíteni tudok neked.

Bár a matematikai feladatokhoz elsősorban a bal agyféltekére van szükség, a jobb agyféltekét is érdemes dolgoztatni. Azt tanultam egy jobb agyféltekes rajztanfolyamon, hogy sokan azért nem tudunk jól rajzolni, mert amikor megnézzük a mintát, a lerajzolni kívánt dolgot, egyben, egészében túl nagy kihívásnak tűnik. Ez ijesztő és lebénít. Viszont ha a képet apró darabjaira, összetevőire bontjuk, egy-egy kisebb részlet megrajzolása már bevállalható. Néha erre is szükség van.

Gyermekeim születése után a gödöllői ITStudy Oktató- és kutatóközpontban dolgoztam, ahol rengeteg projekttel, projektszervezéssel és -irányítással kapcsolatos tapasztalatot szereztem, korszerű nemzetközi, nálunk kevésbé ismert vagy csak szűkebb körben használt oktatási módszert ismertem meg. Évekkel korábban több, külföldön élő magyar diák is megkeresett matematikatanuláshoz kérve segítséget, akiket a nagy földrajzi távolságok miatt Skype-on keresztül kezdtem tanítani. Tapasztalataim, tudásom összességeként így végül az online oktatásban találtam meg helyemet. 

Számos országból érkeznek hozzám tanítványok: Hollandia, Ausztria, Németország, Anglia, Svédország, Románia, Lengyelország, sőt még Ausztráliából is van tanítványom, így szerencsém volt olyanokat tanítani, akik a legkülönbözőbb nemzetközi iskolarendszerekben tanulnak. Hálás vagyok ezekért a kapcsolatokért, hiszen magam is rengeteget tanultam belőlük, ahogy beleláttam más országok oktatási módszereibe, képzési rendszerükbe: mit csinálnak másképp, mik a követelmények, hogyan építik fel a tananyagot, milyen oktatási-pedagógiai módszerekkel lehet leginkább sikeresebb az oktatás. 

Mint a webkurzus.hu online felvételi-előkészítő portál matematika kurzusának létrehozója és mentortanára egy nagyszerű csapattal együttműködve segítek hatodikosoknak és nyolcadikosoknak a központi felvételire felkészülésben. Emellett diákokat készítek fel a központi érettségire, segítek vizsga előtt álló egyetemistáknak, így összességében, rendszerben szemlélve és egyénre szabottan is jól látom, honnan hová kell fejlődni diákjaimnak.

Három gyermekem révén nem csak tanári, hanem szülői oldalról is rálátok az iskolások jellemző tanulási problémáira. Munkámban a legnagyobb motiváló erő a rengeteg pozitív visszajelzés, a megszerzett tudás örömének látványa.