Bemutatkozás

 

Szia, Töreky Szilvi vagyok! Matektanár, de leginkább mentor! 

Vegyítettem az online kurzusok világát a személyre szabott mentorálással.
Így önállóan dolgozhatsz, de mégsem egyedül!

A tanítás során legfőbb célom, hogy a diákoknál beindítsam gondolkozást, hogy szinte hallható legyen, ahogy a fogaskerekek kattognak az agyukban, amikor egyik gondolatról átugranak a következőre.

De mi kell ehhez?

Elsősorban önbizalom, a matekkal szemben érzett gátlások elvetése és egy jó matematikai gondolkodási módszer kialakítása.

Ez az a három terület, ahol segíteni tudok neked.

 

A matekot nem lehet pusztán memorizálva megtanulni. A matekot megérteni kell. Amikor jön a feladatban egy csavar,  akkor fogjuk tudni azt feloldani, ha ismerjük és értjük az összefüggéseket. A csavar márpedig jönni fog. Hiszen ez a matematika lényege: a problémamegoldás. 

A középiskolát matematika szakos osztályban végeztem, majd tanulmányaimat az ELTE TTK matematika, informatika és ábrázológeometria tanári szakon folytattam. Egyetemi éveim során kezdtem el matematikát korrepetálni általános és középiskolásoknak, akikkel már akkor is jól megtaláltam a közös hangot. Öröm volt látni, ahogy a tudásomat átadva sok gyereknek segítségére lehettem. 

A tanítás során legfőbb célom, hogy a diákoknál beindítsam gondolkozást, hogy szinte hallható legyen, ahogy a fogaskerekek kattognak az agyukba, mikor átugrik egyik gondolatról a másikra.

Mi kell ehhez? Elsősorban önbizalom, a matekkal szemben érzett gátlások elvetése és egy jó matematikai gondolkodási módszer kialakítása.

Ez az a három terület, ahol segíteni tudok neked.

 

Gyermekeim születése után a gödöllői ITStudy Oktató- és kutatóközpontban dolgoztam, ahol rengeteg projekttel, projektszervezéssel és -irányítással kapcsolatos tapasztalatot szereztem, korszerű nemzetközi, nálunk kevésbé ismert vagy csak szűkebb körben használt oktatási módszert ismertem meg. Évekkel korábban több, külföldön élő magyar diák is megkeresett matematikatanuláshoz kérve segítséget, akiket a nagy földrajzi távolságok miatt Skype-on keresztül kezdtem tanítani. Számos országból érkeznek hozzám tanítványok: Hollandia, Ausztria, Németország, Anglia, Svédország, Románia, Lengyelország, sőt még Ausztráliából is, így szerencsém volt olyanokat tanítani, akik a különbözőbb nemzetközi iskolarendszerekben tanulnak. Hálás vagyok ezekért a kapcsolatokért, hiszen magam is rengeteget tanultam belőlük, ahogy beleláttam más országok oktatási módszereibe, képzési rendszerükbe: mit csinálnak másképp, mik a követelmények, hogyan építik fel a tananyagot, milyen oktatási-pedagógiai módszerekkel lehet leginkább sikeresebb az oktatás. 

Mint a webkurzus.hu online felvételi-előkészítő portál matematika kurzusának létrehozója és mentortanára egy nagyszerű csapattal együttműködve segítek hatodikosoknak és nyolcadikosoknak a központi felvételire felkészülésben. Emellett diákokat készítek fel érettségire, segítek vizsga előtt álló egyetemistáknak, így jól látom, honnan hová kell fejlődni diákjaimnak.

Három gyermekem révén nem csak tanári, hanem szülői oldalról is rálátok az iskolások jellemző tanulási problémáira. Munkámban a legnagyobb motiváló erő a rengeteg pozitív visszajelzés, a megszerzett tudás örömének látványa